Skip to main contentআংনি আপফা অকতিটি ~ একটি গারো ও আচিক ভাষায় লেখা কবিতা ও তার বাংলা অনুবাদ


মূল ভাষাঃ গারো ও আচিক
লিখেছেনঃ পূর্ণিমা নকরেক | বাংলা অনুবাদঃ কবি পরাগ রিছিল

আংনি আপফা অকতিটি
নাম্মিন দালনা জাকরা-গা
খু-আগাননা -বা থাংরাগা
বংগি দাকগো -বা  দকমাননারিয়া।
চ্রিকনাবা রাগগা-য়া।

আমা আমা ইন্নি গ্রাব জুগুদে
আইয়াও আংনি গিসিক বা সাদিকবিয়া
খাসিরগগারি আমা! উগামাখো
নি-বা দংমাদজা
খল্লামনাহা হাসিগারিয়া

আইয়াও আপফা নাংখোদে
ফান্তি সকবা খোবা নিগমানজানাজক
আংনিদে রিয়াংআনি সাল সকবারিজক
আচ্চু আম্বিনি হা'সং চা-হা

দংবো নে আপফা দংবো
আমানি চামানগিজাখো গিসিক
রাআই মান্দি  হংবো নে হবো
নাংখো গালমাদিবা রিয়াংমাদজাংআমুংরো
দংবো নে আপফা দংবো।


~ বাংলা ~
আমার ছোট্ট সোনা রে-
বড় হচ্ছে তাড়াতাড়ি
ফোটায় কথার ফুলঝুড়ি
দুষ্টুমি করলে অজান্তে রাগ হতে চায়
খুব সে পটু চিৎকারে...


মা মা বলে কান্না করলে
হৃদয় ভেঙে যায় -ওরে;
আদুরে গলায় মা ডাকলে
চুপটি থাকতে পারি না
কোলে তুলতে ইচ্ছে করে-

তোমার যৌবন দেখে যেতে পারবো না
আমার চলে যাবার সময় উপস্থিত!
তোমার দাদা-দাদীরা যেথায় দূর নক্ষত্র হয়ে আছে

থাকো সোনা থাকো...
মায়ের শূন্যতা অনুভব করে
ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না
সোনা, ছোট্ট বাবু সোনা...


পূর্ণিমা নকরেক

Comments

Like us on Facebook
Follow us on Twitter
Recommend us on Google Plus
Subscribe me on RSS